21. stoletje je s seboj prineslo mnogo novih življenjskih izzivov za vse, še posebej pa za mlade. Vse večji postaja pritisk, da si pridobimo čim višjo izobrazbeno in kulturno raven ter nanju vezana priznanja, spričevala, nazive, ki bi nam omogočili družbeno promocijo, uspešno kariero in vrsto nekih privilegijev. Kljub temu […]

Top