Objavljen je bil »Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020«. Razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Zadnji rok za oddajo vlog je: […]

Top