VABILO Na podlagi 75. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujemo prvo izredno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 12. 1. 2020, s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola. Dnevni red: Otvoritev skupščine Ugotovitev sklepčnosti Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva Volitve […]

V povezavi lahko najdete odstopno izjavo predsednika Kluba izolskih študentov in dijakov. Lep pozdrav, Upravni odbor Kluba IŠD

Top